Chatelain Xpert | Expertise - EPC - Verhuurvergunning

VERKLARING VAN DE BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De ChatelainXpert SPRL, hierna ChatelainXpert is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die zij verzamelt.


Het neemt de nodige maatregelen om uw gegevens te beschermen en te behandelen overeenkomstig de geldende wetgeving, namelijk het algemeen reglement inzake de bescherming van de gegevens van 27 April 2016.


ChatelainXpert behandelt  alleen de gegevens die nodig zijn en behoudt ze niet langer dan strikt nodig om de volgende doeleinden te realiseren :


Beheer van de basisgegevens en de globale visie van de klant
uitvoering van haar contractuele opdrachten zoals : vastgoedexpertise, realisatie van EPC-certificaat, realisatie stand van zaken, advies onroerend goed in het kader van de stedenbouwkundige wetgeving.


Uw gegevens kunnen behandeld worden,  voor bovengenoemde doeleinden door ChatelainXpert en door gespecialiseerde onderaannemers waarop ChatelainXpert beroep doet voor zekere diensten zoals stockage van de gegevens, het ondersteunen, enz...

Ze moeten de instructies van ChatelainXpert opvolgen en haar privacybeleid voor bescherming respecteren.


ChatelainXpert waakt erover iedere keer uw toestemming te vragen wanneer dit nodig is. Behalve mogelijke wettelijke uitzondering als klant, hebt u de volgende rechten:
- u kunt deze machtiging intrekken;
- u hebt het recht om op elk moment te weten welke van uw persoonlijke gegevens wij verwerken en hoe wij ze gebruiken;
- u hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren;
- u hebt ook het recht van bezwaar  om ernstige en legitieme redenen de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verbieden;
- u beschikt evenals over het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor rechtstreekse marktdoeleinden te verbieden, zonder u te moeten verantwoorden;
- indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens  gebaseerd is op uw voorafgaandelijke toestemming, hebt u het recht deze toestemming in te trekken;
- u hebt het recht te opheffing te vragen aan van ChatelainXpert van uw persoonlijke gegevens of de beperking van hun behandeling. Deze rechten zijn echter niet onbepeerkt. Elk verzoek zal dus geval per - geval onderzocht worden . Een opheffing  van uw persoonlijke gegevens zou kunnnen als gevolg hebben dat  ChatelainXpert niet meer kan voorzien van bepaalde diensten;
- u hebt het recht om overdracht te vragen van uw persoonlijke gegevens;

U kunt deze rechten kosteloos uitvoeren via e-mail naar info@chatelainxpert.be of per post gericht aan bvba ChatelainXpert ter attentie van de heer Frédéric CHATELAIN 4557 Tinlot, over heggen, Street 2.

Indien u nog vragen hebt, kunt u ons bereiken per per e-mail op info@chatelainxpert.be.

Voor bijkomende informatie over de verwerking van uw gegevens, kunt u contact opnemen met de autoriteit van de berscherming van de gegevens.

 

---

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om statistieken te verkrijgen over het gebruik van onze website. Deze statistieken zijn volledig anoniem en stellen ons in staat onze diensten te verbeteren.

 

 

 

 

 

Privacy - A website by